Tin mới nhất

Giáo hoàng đi ngược đồng hồ 8 giờ 13, 26 Tháng 11 2022
Ý nghĩa đích thực của Mùa Vọng 7 giờ 25, 26 Tháng 11 2022
Chúa vẫn đến và sẽ đến 7 giờ 14, 26 Tháng 11 2022
Phải đề phòng 22 giờ 43, 25 Tháng 11 2022
Xem thêm tin tức

Lịch Công Giáo

Thứ bảy, ngày 26 tháng 11
Kh 22,1-7; Lc 21,34-36. KẾT THÚC NĂM PHỤNG VỤ 2021– 2022
Lên đầu trang