Lịch Công Giáo

Thứ sáu, ngày 24 tháng 9
Kg 2,1b-10 [Hr 1,15b-2,9]; Lc 9,18-22
Lên đầu trang