Lịch Công Giáo

Thứ hai, ngày 19 tháng 4
Cv 6,8-15; Ga 6,22-29
Lên đầu trang