Cửa hẹp

22 13 X Thứ Ba Tuần XII Thường Niên. (Tr) Thánh Pau-li-nô, Giám mục Nô-la. (Đ) Thánh Gioan Phít-sơ (John Fisher), Giám ...

Cửa hẹp và đường chật

(22.6.2021 – Thứ Ba Tuần 12 Thường niên) ...

Lịch Công Giáo

Thứ ba, ngày 22 tháng 6
Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr). Thánh Gioan Fischer, giám mục, tử đạo và thánh Tôma More, tử đạo (Đ).St 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14.
Lên đầu trang