Người giữ cửa

(29.11.2020 - Chúa nhật 1 Mùa Vọng năm B) ...

Tỉnh thức

NĂM PHỤNG VỤ 2021-NĂM B 29 15 Tm CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG. (Is 63,16-17.19.64.2-7; 1 Cr1.3-9; Mc 13.33-37) Thánh ...

Lịch Công Giáo

Thứ bảy, ngày 28 tháng 11
[ 25 26 27 28 29 30 1 ]
Lên đầu trang